Kościół Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium Matki Bożej Miłościwej

Matka Boża Miłościwa
koronowana
13 sierpnia 1972 roku

Diecezja Kaliska

Obraz MB

Lutynia to mała miejscowość, leżąca nad rzeką o tej samej nazwie, w połowie drogi między Jarocinem a Pleszewem. W dokumentach historycznych już w roku 1458 Lutynia wspominana była jako miasteczko.
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP istniał tu prawdopodobnie już w XIII wieku. Dokument z roku 1594 informuje, że w Lutyni istniał w tym czasie drewniany, piękny kościół, ale wymagający naprawy. W dokumentach z następnych lat istnieje wiele śladów przeznaczania pieniędzy na reperacje i przebudowy kościoła, który miał swoje okresy rozkwitu i upadku. Dopiero w roku 1801 dziedzic Lutyni Józef Otuski wybudował nowy, murowany kościół z wieżą, który istnieje do dnia dzisiejszego.
Początki historii cudownego obrazu Matki Boskiej Lutyńskiej nie są dokładnie znane. Nie wiadomo także, kiedy znalazł się w lutyńskim kościele. Podczas prac konserwatorskich prowadzonych w roku 1965 stwierdzono, że: "obraz namalowano na płótnie techniką olejną przypuszczalnie w XV lub XVII wieku – autor nieznany. Ogólny koloryt obrazu jest bardzo spokojny i wyraźny. Madonna nieznacznie zwraca głowę ku Dziecięciu, wskazując prawą ręką na Jezusa. Dzieciątko prawą rączką błogosławi, lewą opiera na zamkniętej książce". Matka Boża ma na sobie czerwoną suknię okrytą zielonym płaszczem wykończonym lamówką, Jezus – sukienkę jasnoczerwoną. Tło obrazu jest ciemne, rozświetlone nieco aureolami wokół głów obydwu postaci.
Około roku 1672 obraz był w okolicy powszechnie znany i czczony z racji cudów, jakie się tam dokonywały, a na odpusty do Lutyni ściągały rzesze wiernych z prośbami o uzdrowienie bądź pomoc w cierpieniu.
W aktach wizytacyjnych z roku 1720 zapisano, iż w kościele lutyńskim znajduje się obraz Najświętszej Maryi Panny posiadający dwie złote korony. Cudowność obrazu potwierdzały sprawozdania z lat 1685, 1726, 1741, 1810 i 1919. Jednak ówczesna księga łask zaginęła, a obecnie w parafii znajduje się "Księga szczególnych łask uzyskanych przed obrazem Matki Bożej w Lutyni", w której są świadectwa złożone pod przysięgą.

Lutynia_01.jpg
Lutynia_02.jpg
Lutynia_03.jpg